WAT MENGT DIR?

Sproocheronn.lu. Den Online-a Biergerforum
Conference Other
THU 08.03.2018 / 19:00

D’Sproocheronne ginn de Bierger d’Méiglechkeet,  fir  aktiv  un  der  Entwécklung  an  eiser  Gesellschaft deelzehuelen.  Grad  da  wéi  beim  Lëtzebuergeschen,  wa  vill  verschidde  Meenungen  existéieren  an openeentreffen. Diskutéiert  iwwert d’Rollen, d’Chancen an d’Perspektive vum Lëtzebuergeschen.

 

Op  4  Sproocheronnen  (eng dovunn an der Kulturfabrik)  hunn d’Bierger  d’Wuert  a  kënnen hiren   Uleies   matdeelen.   Zu   bestëmmten   Theme   ronderëm d’Lëtzebuerger Sprooch ‒ sief et Educatioun, Kommunikatioun am Alldag, oder de Rôle an der Kultur ‒ gëtt zesummen a Gruppen diskutéiert. Hei   hoffe   mir op e flotten   Échange   fir   zesumme   konkret Proposen a méiglech Léisungsvirschléi auszeschaffen fir  eng  besser  Integratioun  an  och  deeglech  Kommunikatioun  am Land. Dës ginn ofschléissend mam Educatiounsminister beschwat.

 

Während der gesamter Zäit vun der Campagne kann een awer och an eisem Online-Forum aktiv ginn a sech mat anere Matbierger austauschen. Dofir muss ee sech op sproocheronn.lu registréieren. 

 

Mir freeën eis op flott a konstruktiv Diskussiounen!